Projectes destacats

Programa de tallers d'educació, reconeixament i accions col·lectives i veïnals per a promoure l'ús sostenible i la conservació de la riera de Rajadell pel seu pas pel barri del Xup a Manresa.

Per un envelliment digne i un barri solidari, ens organitzem pel suport a la nostra gent més gran!

Amb l’objectiu prioritari d’assolir l’èxit escolar per a tothom i prevenir l’abandonament escolar prematur.