LA REVISTA

Publicacions 2017

«Dossier de Recursos Pedagògics» – Xup Riera Viva – 2a edició

Publicacions 2015

Revista 1 – Projecte Xup Riera Viva. Març 2015
Revista 2 – Projecte Xup Riera Viva. Juny 2015
Revista 3 – Projecte Xup Riera Viva. Setembre 2015
Dossier de Recursos Pedagògics «Xup Riera Viva». Setembre 2015