CONEIXEM-NOS

El Projecte Xup Riera Viva neix l’any 2015 a partir del treball en l’entorn de l’Anella Verda per part de l’Associació Meandre i la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, així com de l’interès veïnal al Xup per incidir en la Riera de Rajadell, la cultura col·lectiva de re-conèixer-la i tenir-ne cura, i les ganes de veure-la verda i viva. És doncs la implicació veïnal i associativa el centre d’atenció i el punt de partida del projecte.

Cal destacar que el projecte, que fou coordinat per l’Arada SCCL, obtingué finançament de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, i a partir de tot el treball en xarxa realitzat als darrers anys, el projecte Xup Riera Viva, avui en dia es  constitueix a mode de xarxa d’agents de custòdia de la Riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup, formada per les següents entitats i serveis del territori:

 • Associació de Veïns del Xup
 • Parc de la Sèquia – Fundació Aigües de Manresa
 • Meandre
 • Pla de Desenvolupament Comunitari del Xup
 • Esplai 3 Pins
 • Escola Muntanya del Drac
 • Institut Manresa 6
 • Mediviu
 • L’Arada, Creativitat Social, SCCL

Així mateix, les següents institucions donen  suport al projecte:

 • Ajuntament de Manresa – Anella Verda de Manresa
 • Diputació de Barcelona
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Poc a poc, i a través d’articles a la revista del projecte, anirem ampliant la informació sobre entitats que tenen relació amb la riera al barri.

 


ASSOCIACIÓ MEANDRE

Ignasi Cebrian – President de l’associació:

Quina és relació teniu amb la Riera? La relació de Meandre amb la riera és, precisament, l’origen de la nostra entitat, el 2006. Naixem per defensar-la i protegir-la de certes infraestructures viàries mal dissenyades i mal construïdes. La riera de Rajadell és una de les joies de l’Anella Verda. Ha esdevingut un dels espais naturals menys afectats per les activitats humanes, a més de ser un corredor biològic clau dins dels altres espais de l’Anella Verda. I també és un patrimoni manresà ple de valors. Té valors botànics, com les auronedes, valors arquitectònics, com la Noguera, i valors geològics, com el Gorg Blau.

Què ha fet la vostra entitat per a la riera? Hem apadrinat (una mena de custòdia del territori de baixa intensitat) la part alta de la riera en el seu terme Manresa. Ens comprometem a vigilar la correcta gestió ambiental d’aquest espai i de prepara cada any la caminada “Natura i Modernisme”.

Perquè creus que es important un projecte com el “Xup Riera Viva”? El projecte suposarà una posada en valor, amb les accions d’educació i sensibilització ambiental, del tram de la riera que va del Suanya al Xup. Això vol dir aproximar-lo a la gent del Xup i a la gent de Manresa en general.

pàgina web

El Xup riera Viva, model de gestió ambiental. Article publicat a El Pou de la Gallina, maig de 2015

 


FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA

Anna Closes – Responsable del Servei educatiu del Parc de la Sèquia i del Centre de l’Aigua de Can Font:

Quina és relació teniu amb la Riera? Des del Servei Educatiu de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, un dels aspectes que mirem és la qualitat de l’aigua dels nostres rius i rieres. En aquest sentit, la riera de Rajadell ens lliga.

Què ha fet la vostra entitat per a la riera? Fins ara, no hem treballat directament a la riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup. Amb el projecte Xup Riera Viva, treballarem de forma puntual amb l’Escola del barri, i també amb els adults, per tal de sensibilitzar tant els infants com els adults i perquè coneguin i valorin la riera.

Perquè creus que es important un projecte com el “Xup Riera Viva”?És important perquè la gent pugui arribar a estimar-se aquest espai. Potser fins ara la gent del barri havia viscut més d’esquena a la riera, i amb aquest projecte i les actuacions de sensibilització que en deriven, esperem que la riera passi a formar part del barri i que torni a ser un espai d’oci i de lleure valorat i ben conservat.

 


ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL XUP

Ferran Camps – President de l’associació

Quina és relació teniu amb la Riera? La riera forma part de l’historia del nostre barri ( que aquet any fan 50 anys) i es responsabilitat de tots els veïns i veïnes de tenir-ne cura. Es un espai molt apreciat per el veïnat que hi feia vida els caps de setmana i que amb els pas del tems s’ha anat deteriorat. Què ha fet la vostra entitat per a la riera? L’entitat ha realitzat diverses activitats per intentar recuperar la riera tals com el “ fem dissabte” o el desbrossament realitzat per voluntaris . Ha presentat als pressupostos participatius de l’ajuntament un projecte per condicionar la llera de la riera i habilitar espais tals com una zona de picnic i un “pi pi can”. Perquè creus que es important un projecte com el “Xup Riera Viva”?

La conscienciació i l’educació ambiental son fonamental per garantir que els veïns i veïnes del barri puguin tornar a gaudir de la riera com ho havien fet abans . Nomes d’aquesta manera es pot garantir un bon futur per l’entorn privilegiat en el que esta encabit el barri . Cal dir que si no es fa una bona neteja i desbrossament previ ( per tal de garantir els accessos i seguretat ) els projecte serà pres “ poc en serio” per part del veïnat.

 


ESPLAI TRES PINS

Abraham Giménez – President de l’Esplai.

Quina és relació teniu amb la Riera? La meva relació amb la riera comença 20 anys enrere, quan el meu avi em portava a l’hort. Recordo que durant molts anys va ser una riera plena de vida i ben cuidada on els veïns del barri tenien el seu hort , i a la vegada cuidaven , arreglaven i netejaven la riera. La relació es va començar a trencar quan hi va haver-hi les riuades que es va emportar els horts , era una xona molt cuidada on la gent havia fet petites barraquetes on hi tenien les eines i algun que altre animaló. Durant uns quants anys vam continuar anant amb les bicis o caminant amb la colla d’amics per la llera de la riera. Fins que es va tornar intransitable. Actualment tinc una relació de cooperació, per tal de lluitar per la seva preservació i millora.

Què ha fet la vostra entitat per a la riera? L’esplai 3 pins fa 2 anys es va adherir juntament amb altres entitats al programa d’apadrinament de l’anella verda de Manresa impulsat per l’Ajuntament de Manresa. Desprès d’uns mesos de feina, vam presentat un projecte de millora de la riera de Rajadell al seu pas per el barri el camí del Suanya . Es un projecte per treballar amb la comunitat i que aquesta pugui acabar gaudint d’un espai únic i privilegiat de Manresa i que pugui ser utilitzat per tots els ciutadana i a mes pegues gaudir d’una zona de picnic i esbarjo .

Perquè creus que es important un projecte com el “Xup Riera Viva”?

Degut a l’estat de la riera no es gaire útil, ja que no respon a cap de les demandes del esplai, entenem que hauria de ser un projecte un cop la riera hagués estat sanejada i els seus voltants netejats i acondicionats. Alguna de les demandes del esplai mai s’han fet realitat per falta de pressupost, hi ara seria bo destinar una part del projecte “xup riera viva “ a fer canvis visibles de millora de la riera.

Pàgina web


ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALUMNES MUNTANYA DEL DRAC

Virgínia López – Presidenta de l’associació.

Quina és relació teniu amb la Riera? De petita anava cada capa de setmana amb tota la família a passar-hi el dia . Ens remullaven a la riera i gaudíem molt de l’entorn. Amb el temps això ha canviat, molt perquè ja no baixa aigua i l’entorn esta ple de brutícia .

Què ha fet la vostra entitat per a la riera? Actualment l’escola no hi participa en la riera , però esta previst que hi participi gràcies aquesta nova iniciativa. Considero que s’hauria d’adequar la riera per tal de que els infants i poguessin accedir amb seguretat ja que això es important per a que l’entorn de la riera torni a ser utilitzat per el veïnat.

Perquè creus que es important un projecte com el “Xup Riera Viva”?

M’agradaria moltíssim que es pogués recuperar l’antiga riera , per què tothom, no nomes la gent del barri, sinó de tota Manresa, pogués gaudir d’aquest entorn tant privilegiat . Així mateix, penso que hauríem de veure perquè ja no baixa aigua de la riera, sembla que les masies agafen el aigua per a regar els seus camps i això fa que al xup sempre tinguem l’aigua estancada amb el problema dels mosquits i pudors.