Finalitza l’Aula Oberta d’Estudi del Xup

Durant el mes de juliol, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa, s’ha creat un espai d’Aula Oberta d’Estudi pels nens/es del barri del Xup, tant per primària com per secundària. En aquest grup han participat un total de 12 alumnes, cadascú amb nivells diferents i necessitats, tot i que una de les principals tasques de la classe ha estat fer reforç del català i el castellà, ja que no són les seves llengües principals. Al llarg d’aquestes setmanes s’han impartit diferents tallers de suport per dur a terme els deures d’estiu i la feina de repàs de cada alumne/a en particular. D’aquesta manera, s’ha pogut repassar el que han realitzat al llarg del curs escolar i reforçar aquells continguts on tenen més dificultats. A més, també han tingut temps per realitzar activitats de caire més lúdic, imprescindibles per a aquesta etapa del desenvolupament.

Per tant podem concloure que els tallers han tingut un impacte molt positiu en els/les joves del barri, tant a nivell educatiu per tots els nous coneixements que han assolit, com a nivell social pel vincle i pertinença al grup que han desenvolupat al llarg del mes.